รายชื่อนักแสดงนำ

ออม สุชาร์ มานะยิ่ง

ก็อต อิทธิพัทธ์ ฐานิตย์

คุณ นิชคุณ หรเวชกุล

สิงโต ปราชญา เรืองโรจน์

อุล ภาคภูมิ จงมั่นวัฒนา

ฝน นลินทิพย์ เพิ่มภัทรสกุล
แนะนำสำหรับคุณ