รายชื่อนักแสดงนำ

แบงค์ มณฑป เหมตาล

มอส ภาณุวัฒน์ โสประดิษฐ

พีท วชโรนนท์ สีเดือน

เตนนท์ เตชพัฒน์ พิณรัตน์

ลูกแก้ว กมลลักษณ์ แสงทรัพย์สิน

อันดา อนันตา เตียวิรัตน์
แนะนำสำหรับคุณ